Visie Passant

De uitvaartwereld is volop in beweging. De tijd dat mensen na een overlijden alles klakkeloos overlieten aan de uitvaartverzorger is voorbij. Familieleden zijn actief betrokken, mondiger en er steeds meer van doordrongen dat een goed afscheid een waardevolle herinnering creëert.

Een uitvaartverzorger werkt daarom steeds vaker ‘op maat’. Zorgen wanneer het moet en ondersteunen wanneer u zelf zorgt! Graag willen wij uw uitvaartverzorger zijn. We houden van mensen en willen graag ’vraaggericht’ werken. Daar komt bij dat we ook financieel transparant en zonder provisie of marges willen werken. Dat voelt voor ons goed en is voor de klant voordeliger. Daardoor kunnen we ons volledig richten op de dienstverlening, op de mensen om wie het gaat.

We kunnen niet alles alleen doen en werken samen met betrokken en deskundige mensen die net als wij hun uiterste best voor u willen doen. U kunt daarbij denken aan overledenenverzorgers, chauffeurs, ritueelbegeleiders, cateringmedewerkers, dragers en leveranciers.

Op maat

Wij werken als uitvaartverzorger op maat, dat wil zeggen, vraaggericht.

Transparant

Wij werken financieel transparant en zonder provisie of marges.

Samenwerkingen

Wij werken nauw samen met betrokken en deskundige mensen.