Privacyverklaring

Privacyverklaring volgens de Wet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming):

Passant Uitvaartzorg kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Passant Uitvaartzorg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Passant Uitvaartzorg verstrekt.

Passant  Uitvaartzorg kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Persoonlijke gegevens (zoals geboortedatum)
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom hebben wij uw gegevens nodig ?

Passant Uitvaartzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Verder zal Passant Uitvaartzorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht voor uitvaartverzorging of voor het opstellen van een zgn. wilsbeschikking.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens ?

Passant Uitvaartzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Met wie delen wij uw gegevens ?

Passant Uitvaartzorg verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de uitvaartverzorging, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@passant-uitvaartzorg.nl. Passant Uitvaartzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van uw gegevens

Passant Uitvaartzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Passant Uitvaartzorg maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Passant Uitvaartzorg verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Passant Uitvaartzorg op.