Melden overlijden

Na een overlijden, moet er een aantal dingen snel geregeld worden. Hieronder vindt u een aantal actiepunten waar u na een overlijden aan moet denken.

Het is belangrijk dat er eerst een arts wordt gebeld. De arts laat twee verklaringen achter die nodig zijn om aangifte van overlijden bij de gemeente te doen. De uitvaartverzorger komt meestal pas nadat de arts is geweest.

Wat kunt u nog meer doen?

Eerste gesprek

Wanneer u ervoor hebt gekozen om contact op te nemen met Passant Uitvaartzorg, komen we u na ons telefonisch contact, persoonlijk bezoeken. Als het voor u goed voelt om met Passant Uitvaartzorg verder te gaan en u ons de opdracht geeft voor de uitvaart, gaan we een plan maken voor de komende dagen. Niet alles hoeft direct tijdens het eerste gesprek geregeld te worden.

Stap voor stap begeleiden we u gedurende de dagen tussen overlijden en het afscheid. Alle wensen, verwachtingen en mogelijkheden kunnen iedere dag met u besproken worden.

Wat is er in het eerste gesprek belangrijk om te bespreken?

Laatste verzorging

Als het gaat om de laatste verzorging, wordt het zelf verzorgen of daarbij aanwezig zijn, door veel mensen als heel waardevol ervaren. En het kan helpen bij het verwerken van het verdriet. Wij verzorgen zelf of werken samen met betrokken overledenenverzorgers die begrip en respect hebben voor uw verdriet.

Plaats van opbaren

Er wordt steeds vaker gekozen voor het thuis opbaren U kunt dan op ieder moment wanneer u daar behoefte aan heeft, naar de overledene toe. De vertrouwde omgeving geeft u bovendien de gelegenheid rustig, gepast en op eigen wijze afscheid te nemen. Een thuisopbaring kan in het huis van de overledene zijn, maar kan ook in het huis van een nabestaande plaatsvinden. Voor praktische problemen is meestal wel een oplossing te vinden. Zelfs in een gewone huiskamer kan een aparte plek gecreëerd worden. Bij een thuisopbaring komen we iedere dag controleren of alles nog goed verloopt. Schermen of een koeling kunt u via ons huren. Opbaren kan natuurlijk ook in een rouwcentrum, kerk, crematorium of op een andere door u gewenste locatie. Een combinatie van thuis of buitenshuis opbaren is ook mogelijk.

Begraven of cremeren

In het eerste gesprek zult u ook moeten aangeven of u kiest voor een crematie of begrafenis. Dat is nodig omdat er een dag en tijd afgesproken moet worden met alle betrokkenen.

Elders verzekerd

Bent u elders verzekerd? Ook dan kunt u bij ons terecht.
Een naturaverzekering van bijvoorbeeld een van de grote verzekeraars, levert u diensten in ruil voor de door u betaalde premie.

U bent niet verplicht om uw begrafenis of crematie door hen te laten verzorgen. Besluit u de begrafenis of crematie door Passant Uitvaartzorg te laten verzorgen, dan keert de verzekeraar een bedrag uit in plaats van zelf de diensten te leveren. Uw verzekeraar kan aangeven welk bedrag u uitgekeerd krijgt in geval van overlijden.

Vaak wordt een percentage van de naturaverzekering uitgekeerd (bijv. 75%) en kunt u zelf berekenen of dit bedrag bij een andere uitvaartverzorger toereikend is of dat u eventueel wat dient bij te betalen. Bij een kapitaal- of sommenverzekering bent u meestal vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen.

Belangrijk: geef bij een melding van overlijden bij uw verzekeraar duidelijk aan dat u uw uitvaart door Passant Uitvaartzorg wilt laten verzorgen.