Onze dienstverlening

Cremeren

De keuze tussen begraven of cremeren is een van de belangrijkste beslissingen rond de uitvaart. Daarom is het goed daar tijdig over na te denken. Een overlijden brengt al zoveel emoties met zich mee, dat het vaak moeilijk is om op een dergelijk moment een weloverwogen keuze te maken.

In vergelijking met begraven brengt cremeren na afloop minder verplichtingen, zoals het onderhoud van een graf, met zich mee. Wanneer er geen grote behoefte is aan een plek om naderhand naartoe te gaan, kan de as op verschillende wijzen later worden verstrooid. De as mag echter ook later opgehaald worden om dichtbij de nabestaanden een plaats te krijgen. Er zijn op bijna alle begraafplaatsen speciale urnmuren of -graven. Ook kan de urn bijgezet worden bij een al eerder begraven familielid. Vanuit de Betuwe en de omgeving van Renkum Heelsum en Wageningen wordt meestal gebruikt gemaakt van de crematoria in Heteren, Beuningen, Nijmegen, Arnhem, Ede en Dieren.

De verschillende tarieven zijn bij ons bekend of vindt u in de tarievenlijst van het betreffende crematorium.

Begraven

Er zijn twee soorten begraafplaatsen: een algemene begraafplaats is eigendom van de gemeente. Een bijzondere begraafplaats is eigendom van een stichting, een bedrijf, een familie of een kerkgenootschap.

De regels van een begraafplaats kunnen heel verschillend zijn. Het kan goed zijn om eerder al eens te informeren naar de voorwaarden en tarieven van de begraafplaats van uw keuze. Er zijn verschillende soorten graven in Nederland: een eigen graf, een algemeen graf en een familiegraf. De grafkeuze heeft gevolgen voor de kosten, voor de duur van het recht op het graf en voor het monument bij het graf. U krijgt ruim van te voren een melding over eventuele verlenging van het grafrecht.

De verschillende tarieven zijn bij ons bekend of vindt u in de tarievenlijst van de betreffende begraafplaats of kerk.

Natuurbegraven

Sinds kort is ook ‘natuurbegraven’ mogelijk in de omgeving van Ede/Arnhem.We laten u kennis maken met de natuurbegraafplaats Heidepol en het bijzetten van urnen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe

Heidepol
Een laatste rustplaats op natuurbegraafplaats ‘Heidepol’, gelegen tussen Arnhem en Ede in het mooie Gelderland, is een mooi en bijzonder alternatief voor begraven én cremeren. Door nu al een graf te kopen dat u zelf uitkiest, verzekert u zich van een bijzondere laatste rustplaats in een vertrouwde omgeving.

U koopt het grafrecht voor eeuwig. Elke plek wordt maar één keer vergeven, dus het totaal aantal graven is beperkt. Is de begraafplaats vol, dan wordt het weer een natuurgebied. Natuurbegraafplaats ‘Heidepol’ zal nooit een graf ruimen om plaats te maken voor andere graven.

Bij aankoop van een graf koopt u ook alle beheer en onderhoud voor de toekomst af. Voor een groot deel onderhoudt de natuur zichzelf, de rest verzorgt natuurbegraafplaats ‘Heidepol’. Uw nabestaanden hebben hier geen omkijken naar.

Wilt u meer weten? Kijkt u op www.Heidepol.nl of vraag de brochure aan ons. Wanneer u dat wenst, gaan we samen met u kijken.

‘Heidepol’ is zeven dagen per week geopend.

Nationale Park De Hoge Veluwe
Het kiezen van uw laatste rustplaats is iets heel persoonlijks. Dat geldt ook voor de manier waarop u – na uw overlijden – herdacht wilt worden. Het Nationale Park De Hoge Veluwe biedt u de mogelijkheid zelf een plek uit te zoeken in het mooiste natuurgebied van Nederland. Daarvoor staan 4 verschillende bossen ter beschikking!

U kunt kiezen voor een mooie open plek in het bos. Of dichtbij een imposante beuk, een elegante Amerikaanse eik of juist bij die ene vliegden die zo mooi uitkijkt over het Oud-Reemsterzand.

Voor het uitzoeken van een mooie plek kunt u instappen voor een informatieve rondrit. En daarna alle tijd nemen om zelf op zoek te gaan. Sommigen kiezen ervoor dit samen te doen met hun dierbaren. Op die manier is het niet alleen uw plek, maar meer nog die van u allen. Voor altijd.

Meer weten over natuurbegraven in Het Nationale Park De Hoge Veluwe?
Stuurt u dan een mail naar natuurbegraven@hogeveluwe.nl.
Zij nemen dan contact met u op, zodat u uw wensen in alle rust met hen kunt bespreken.Een informatief filmpje is te zien via www.hogeveluwe.nl/natuurbegraven

Tarieven natuurbegraven Heidepol
Begraven € 500,00
Heide/openveld € 3.250,00
Bos of bosrand € 3.750,00
Urnengraf € 2.000,00
Graf met gedenkboom € 4.500,00

Een urn bijzetten in het Nationale Park de Hoge Veluwe
Kosten voor de Bij leven afgesloten overeenkomst :
Bijzetrecht 1 urn € 2.915,-
Eenmalige afkoop Beheer & onderhoud € 340,-
Organiseren bijzetting Gratis
Oplopende kortingen voor het bijzetten van 2 urnen of meer
Familieboom / maximaal 10 urnen: op aanvraag

Kinderen

De tweede zondag in december! Wereldlichtjesdag. Ieder jaar worden over de gehele wereld  om 19.00 uur  overleden kinderen herdacht. Er zijn diverse dorpen of steden waar u terecht kunt voor een herdenking. Neemt u contact op met ons voor informatie!

Het verlies van een kind
Het is de nachtmerrie van iedere ouder. Het verliezen van je kind. Helaas overkomt het te veel ouders. Het verlies van een kind laat vaak diepe sporen na in het leven van ouders. De draad weer oppakken is moeilijk. Een kind hoort niet te sterven. Een kinderuitvaart gaat gepaard met veel emoties. Ook zijn er vaak veel kinderen bij aanwezig.

Het begeleiden van zo’n uitvaart vraagt extra aandacht en begeleiding van een uitvaartverzorger. Soms kan het goed zijn om de omgeving van het gezin te betrekken bij de uitvaart. Niet alleen de familie, maar ook de school of peuterspeelzaal, de voetbalvereniging of de buitenschoolse opvang heeft een verlies te verwerken. Het gezamenlijk vormgeven van de uitvaart kan een band scheppen waardoor ouders, grootouders en broertjes en zusjes zich gesteund en gehoord kunnen voelen. Vanuit de achtergrond van Annelies, is zij op de hoogte van veel mogelijkheden en middelen die ingezet kunnen worden bij het afscheid van een kind of puber.

Voor literatuur over kinderen en verlies:
Stichting In De Wolken,
verliesverwerking met kinderen en jongeren,
Spoorlaan 9c, 5591 HT Heeze,
tel: 040 – 226 66 26

Voor rouwverwerking en begeleiding:
Panta Rhei
Marriet Van Rekum
Psycho sociaal hulpverlener
Onze lieve Vrouwestraat 30
6666 AL Heteren
06 28521883

Uitvaart voorbereiden?

Wanneer u verwacht dat u over kortere of langere tijd geconfronteerd zult worden met het regelen van een uitvaart en u wilt weten waar u allemaal mee te maken krijgt, dan kunt u ons laten weten hoe we u daarbij kunnen ondersteunen. We kunnen u een uitvaartwensencodicil mailen of sturen, naar u toekomen voor een persoonlijk gesprek of u helpen bij het realiseren van een laatste wens.

Sommige mensen vinden het niet prettig om van te voren na te denken over de uitvoering van hun uitvaart, maar waarom zou u het niet doen? Wanneer u gewend bent om uw eigen beslissingen te nemen in het leven, waarom laat u dan een ander beslissen over het afscheid van dat leven? Nabestaanden vinden het vaak fijn om wensen van de overledene uit te voeren. Het is het laatste wat ze voor iemand kunnen doen. Wenst u aanvullende informatie? Neemt u dan contact met ons op.

Annelies Grabijn
Passant uitvaartzorg
Gesperdensestraat NZ4
6668 MA Randwijk
Tel: 0488 – 700 200
Mobiel: 06 273 41 217
info@passant-uitvaartzorg.nl

Arre- Jan van Willigen
Passant uitvaartzorg
Schaapsdrift 24
6871 XB Renkum
Tel: 0488-700 200
Mobiel 06 57599146
info@passant-gelderland.nl

U kunt ook het contactformulier invullen, we nemen dan contact met u op.

Nazorg

Ook na uitvaart komen we u, wanneer u dat wenst, weer bezoeken. We kijken dan samen terug op de dagen voor de uitvaart en op de dag zelf. In de periode die volgt, zult u bezig zijn met het verwerken van uw verlies en wordt u regelmatig geconfronteerd met zaken die nieuw voor u zijn.

Misschien kunnen we dan ook nog iets voor u betekenen en u van dienst zijn. Uitvaartverzorgers zijn geen hulpverleners, maar we kunnen luisteren en eventueel verwijzen naar instanties. Ook kunnen we u helpen met het uitzoeken van een grafmonument of urn.

Uiteraard is deze nazorg kosteloos en rekenen we ook hiervoor geen provisie bij eventuele leveranciers.

Wilt u een uitvaart voorbereiden?

Neem contact op via het algemeen contactformulier of bel: 0488 700 200.