Over Passant

Visie Passant

De uitvaartwereld is volop in beweging. De tijd dat mensen na een overlijden alles klakkeloos overlieten aan de uitvaartverzorger is voorbij. Familieleden zijn actief betrokken, mondiger en er steeds meer van doordrongen dat een goed afscheid een waardevolle herinnering creëert.

Een uitvaartverzorger werkt daarom steeds vaker ‘op maat’. Zorgen wanneer het moet en ondersteunen wanneer u zelf zorgt! Graag willen wij uw uitvaartverzorger zijn. We houden van mensen en willen graag ’vraaggericht’ werken. Daar komt bij dat we ook financieel transparant en zonder provisie of marges willen werken. Dat voelt voor ons goed en is voor de klant voordeliger. Daardoor kunnen we ons volledig richten op de dienstverlening, op de mensen om wie het gaat.

We kunnen niet alles alleen doen en werken samen met betrokken en deskundige mensen die net als wij hun uiterste best voor u willen doen. U kunt daarbij denken aan overledenenverzorgers, chauffeurs, ritueelbegeleiders, cateringmedewerkers, dragers en leveranciers.

Voorstellen

Annelies-Grabijn

Klaarstaan voor mensen in een moeilijke periode van hun leven. Dat was jaren mijn grote wens. Zoeken naar een persoonlijke en unieke afscheidsvorm, dat is een goed vertrekpunt voor de verwerking van verlies. En daar draag ik als uitvaartverzorger graag aan bij.

Mijn naam is Annelies Grabijn en ik woon op het platteland van Randwijk, een dorpje tussen Heteren en Zetten, in de Betuwe. Vijfentwintig jaar heb ik in het speciaal voortgezet onderwijs gewerkt, voornamelijk met lichamelijk beperkte en langdurig zieke kinderen. Ik werd daar ook geconfronteerd met het overlijden van kinderen. Dat maakte altijd diepe indruk op mij. Kinderen zouden immers niet moeten sterven, maar dit gebeurt helaas wel. Toen ik door bezuinigingen in het speciaal onderwijs over een ander beroep moest gaan nadenken, was dat niet zo moeilijk. Het moest uitvaartverzorger worden. Die wens lag er al jaren.

Het starten van een bedrijf behoorde tot de mogelijkheden en zo ontstond na een goede voorbereiding Passant uitvaartzorg, een klein bedrijf met een groot hart!

Arre--Jan-van-Willigen

Mensen helpen wanneer ze worden geconfronteerd met een overlijden. Dat is wat Arre-Jan van Willigen vol overtuiging doet wanneer er een beroep op hem wordt gedaan.

Zes jaar geleden kwam Arre- Jan in aanraking met de uitvaartbranche. Eerst als chauffeur en vervolgens als assistent uitvaartleider. Arre-Jan besefte al snel dat het beroep van uitvaartverzorger bij hem past. Je kunt als uitvaartverzorger veel betekenen voor nabestaanden en wanneer de uitvaart op de juiste manier is vormgegeven is dat een goed vertrekpunt voor de verwerking van verdriet.

Arre-Jan volgde met succes de vakopleiding en toen de gelegenheid tot samenwerken met Annelies zich voordeed was dat voor hem reden om ook als zelfstandige verder te gaan.

Passant uitvaartzorg blijft een klein bedrijf maar er is een groot hart bijgekomen, dat van Arre-Jan van Willigen!

Melden overlijden

Na een overlijden, moet er een aantal dingen snel geregeld worden. Hieronder vindt u een aantal actiepunten waar u na een overlijden aan moet denken.

Het is belangrijk dat er eerst een arts wordt gebeld. De arts laat twee verklaringen achter die nodig zijn om aangifte van overlijden bij de gemeente te doen. De uitvaartverzorger komt meestal pas nadat de arts is geweest.
Wat kunt u nog meer doen?

• Kijk of er een uitvaartverzekering is afgesloten en zoek uit wat de voorwaarden zijn.
• U kunt contact opnemen met ons via telefoonnummer 0488 700200
• Of rechtstreeks: 06 27341217 (Annelies Grabijn) en 06 57599146 (Arre-Jan van Willigen).
• Zoek het identiteitsbewijs en/of het trouwboekje van de overledene op.
• Bel de verzekeringsmaatschappij, als het gaat om een overlijden na een ongeluk.
• Zoek uit of de overledene een ‘wensenlijst’ of testament heeft opgesteld.
• Denk na over een adressenlijst voor het versturen van de rouwkaarten, eventueel met foto van de overledene.
• Leg kleding voor de overledene klaar.

Eerste gesprek
Wanneer u ervoor hebt gekozen om contact op te nemen met Passant Uitvaartzorg, komen we u na ons telefonisch contact, persoonlijk bezoeken. Als het voor u goed voelt om met Passant Uitvaartzorg verder te gaan en u ons de opdracht geeft voor de uitvaart, gaan we een plan maken voor de komende dagen. Niet alles hoeft direct tijdens het eerste gesprek geregeld te worden.
Stap voor stap begeleiden we u gedurende de dagen tussen overlijden en het afscheid. Alle wensen, verwachtingen en mogelijkheden kunnen iedere dag met u besproken worden.

Wat is er in het eerste gesprek belangrijk om te bespreken?

Laatste verzorging
Als het gaat om de laatste verzorging, wordt het zelf verzorgen of daarbij aanwezig zijn, door veel mensen als heel waardevol ervaren. En het kan helpen bij het verwerken van het verdriet. Wij verzorgen zelf of werken samen met betrokken overledenenverzorgers die begrip en respect hebben voor uw verdriet.

Plaats van opbaren
Er wordt steeds vaker gekozen voor het thuis opbaren U kunt dan op ieder moment wanneer u daar behoefte aan heeft, naar de overledene toe. De vertrouwde omgeving geeft u bovendien de gelegenheid rustig, gepast en op eigen wijze afscheid te nemen. Een thuisopbaring kan in het huis van de overledene zijn, maar kan ook in het huis van een nabestaande plaatsvinden. Voor praktische problemen is meestal wel een oplossing te vinden. Zelfs in een gewone huiskamer kan een aparte plek gecreëerd worden. Bij een thuisopbaring komen we iedere dag controleren of alles nog goed verloopt. Schermen of een koeling kunt u via ons huren. Opbaren kan natuurlijk ook in een rouwcentrum, kerk, crematorium of op een andere door u gewenste locatie.Een combinatie van thuis of buitenshuis opbaren is ook mogelijk.

Begraven of cremeren
In het eerste gesprek zult u ook moeten aangeven of u kiest voor een crematie of begrafenis. Dat is nodig omdat er een dag en tijd afgesproken moet worden met alle betrokkenen.

Wilt u een uitvaart voorbereiden?

Neem contact op via het algemeen contactformulier of bel: 0488 700 200.